CONTACTE

Empleni aquest formulari per posar-se en contacte amb nosaltres.

  Nom:
  Telèfon 1: Telèfon 2:
  Email:
  Comentari:
* Els camps en negreta són obligatoris.
 

Marin Servei Tècnic s.l. incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat en l'Agència de Protecció de Dades.
Marin Servei Tècnic s.l. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari.
L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal o a la de correu electrònic